Voľby do NRSR - utvorenie okrsku a zverejnenie e-mailovej ad...

Voľby do NRSR - utvorenie okrsku a zverejnenie e-mailovej adresy

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradník do okrskovej
volebnej komisie:

- elektronicky: babinec2010@gmail.com alebo
- písomne na adresu: Obecný úrad Babinec, 980 26 Lukovištia

tel. kontakt: Erika Valaskaiová, zapisovateľka OVK – 0910 133 683

Adresy sú totožné aj pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

 

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti