Prehlásenie o prístupnosti


Technické informácie

"Táto webová stránka spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov. Vychádza z najnovších poznatkov a trendov rešpektujúcich kvalitatívne atribúty webovských stránok, ku ktorým patria kredibilita, nájditeľnosť a využiteľnosť za predpokladu používania aktualizovaných verzií webových prehliadačov. Webové sídlo je spracovávané v redakčnom systéme Webmajstrik od spoločnosti Technonet. "

Toto webové sídlo bolo úspešne otestované v prehliadačoch:

  • Internet Explorer 9.0+
  • Mozilla Firefox 22.0+
  • Opera 14.0+

XHTML validný dokument CSS validný dokument