Povinne zverejňované dokumenty

ČísloOrganizáciaPredmetSumaDátumÚčinnosťPrílohy
25Článok - príspevokOZ MAS MALOHONT0,00jpg jpg jpg
24OZ MAS MALOHONTProjekt - grantový program MAS MALOHONT + článok, príspevok / je link obrázok623/0,0014.05.2021doc jpg
23OZ MAS MALOHONTZmluva o poskytnutí príspevku č.2/20200,0002.01.2021pdf
22Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny RSDohoda0,0031.12.2020pdf
391901Bratner Gemer s.r.o.Zmluva o poskytnutí služby č. 39 19 010,0001.01.2020pdf
21zverejnené 21.11.2017Návrh zmluvy o dielo0,00doc
20zverejnené 21.11.2017ČV uchádzača0,00doc
19zverejnené 21.11.2017Multifunkčné ihrisko Rekonštrukcia ihrísk0,00xls
18zverejnené 21.11.2017Vonkajšia telocvičňa Rekonštrukcia ihrísk0,00xls
17zverejnené 21.11.2017Detské ihrisko Rekonštrukcia ihrísk0,00xls
16zverejnené 21.11.2017Súhrnný list Rekonštr.ihrísk0,00xls
15zverejnené 21.11.2017Projektová dokumentácia0,00pdf
14zverejnené 21.11.2017Návrh na plnenie kritérií0,00doc
13zverejnené 21.11.2017Identifikačné údaje uchádzača0,00doc
12zverejnené 21.11.2017Výzva na predkladanie ponúk-Rekonštrukcia ihrísk a vonk.telocvične0,00pdf
11.Obec BabinecVýzva0,00jpg
10SAŽPZmluva č.1/POD-ZD2-51/160,00odt
9Obec BabinecVZN psy0,00odt
8OTP Banka Slovensko , a.s.Zmluva o zriadení a vedení účtu0,0006.04.2016odt
7NOWAS s.r.o.Zmluva o budúcej zmluve0,00odt