Dokumenty

Image 01

Dokumenty obce

Zápisnice, uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia a ostatné...


Image 02

Povinné zverejňovanie

Objednávky, faktúry a zmluvy zverejňované na základe zákona o obecnom zriadení.


Image 03

Na stiahnutie

Ďalšie dokumenty a tlačivá na stiahnutie.