Zverejnenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ

element5-digital-T9CXBZLUvic-unsplash.jpg

Zverejnenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva v obci Babinec, ktorý sa má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022.

Obec Babinec má k dátumu 18.júla 2022   61 obyvateľov.

 

Volebný obvod: 1

Počet poslancov OZ: 3

 

Bližšie informácie o voľbách sú k dispozícii na stránke MV SR : 

HTTPS://WWW.MINV.SK/?VOLBY-SELFGOV22

 

K stiahnutiu dokumenty:

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie. 

Rozhodnutie-o-vyhlaseni-volieb OSO 2022

Informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-byt-voleny.OBEC

Informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-byt-voleny.VUC