Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre orgány VÚC

Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa volí jeden kandidát za predsedu VÚC
6 kandidáti za poslancov VÚC. Volí sa z  kandidátov z obvodu č.9 - okres Rimavská Sobota.